Valikko

Ramederin yritysperiaatteet

Sisällysluettelo

  1. Visiomme
  2. Lainmukaisuus
  3. Laatu
  4. Ekologia / kestävä kehitys
  5. Kunnioitus, arvostus ja tasa-arvoisuus
  6. Työntekijät
  7. Toimittajasuhteet

Visiomme

Rameder-konsernin visiona on mahdollistaa Eurooppalaisille asiakkaillemme asiakaslähtöinen, läpinäkyvä, maakohtainen tuotevalikoima vetokoukkuja, sähkösarjoja, kattobokseja, pyörä- ja kattotelineitä sekä tarjota asiakkaillemme parhain mahdollinen palvelu. Tässä meillä on koko ajan tavoitteenamme parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä palveluidemme ja tuotteidemme laatua. Lisäksi tarkoituksemme on luoda kattava euroopanlaajuinen asennusverkosto, jotta voimme tarjota asiakkaillemme korkealaatuista asennuspalvelua.

Lainmukaisuus

Rameder-konsernin sisällä arvostamme etnistä käyttäytymistä ja liiketoimintamme tapahtuu vallitsevien lakien mukaisesti. Velvollisuutemme on toimia yrityksemme tavoitteiden ja toivomusten mukaisesti kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja säännöksiä noudattaen. Jokaisen yksittäisen työntekijän käyttäytymisen määrittelemiseksi olemme yritysperiaatteittemme mukaisesti kehittäneet lainmukaiset, etniset standardit ja vaatimukset, joiden mukaan työntekijämme toimivat.

Laatu

Prosessien, työn, tuotteiden ja palveluiden laadun pitämiseksi dynaamisesti korkealla tasolla olemme ensimmäisen kerran sertifioitu vuonna 2001 LGA Bayernin testaamana standardin "DIN EN ISO 9001:2008" mukaisesti. Vanha standardi ISO 9001:2008 korvattiin uudella standardilla ISO 9001:2015. Tämä asettaa yrityksen laadunhallinnalle vielä korkeammat vaatimukset. Olemme mukauttaneet meidän laadunhallinnan uuden standardin vaatimuksille ja meidät tullaan tarkastamaan ja sertifioimaan säännöllisesti uusien vaatimusten mukaisesti.

Tällöin oman ohjenuoramme ”Teemme itsestämme vahvoja sinua varten” mukaan on ylimpänä prioriteettina asiakkaidemme tyytyväisyyden säilyttäminen ja parantaminen. Tämän saavutamme muun muassa ammattimaisten ratkaisustrategioiden realisoinnilla, tuotteiden ja palveluiden standardien noudattamisella, sisäisten prosessitoimintojen läpinäkyvyyden tehostamisella niitä dokumentoimalla ja työpisteiden dynaamisella varustamisella ja muodostamisella. Säännöllisillä koulutuksilla työntekijämme valmistellaan markkinoiden ja tarjotun tuotevalikoiman tekniseen kehitykseen.

Ekologia / kestävä kehitys

Nimenomaan juuri nyt on tärkeää ajatella myös tulevaisuutta. Tämän tiimoilta panostamme prosesseissamme luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Ympäristöystävällisten, kierrätettävien pakkauksien käytöllä teemme parhaamme saavuttaaksemme tulevaisuuden sukupolville hyvät ekologiset edellytykset. Meidän on tukkuliikkeenä juuri tärkeää minimoida logistiikan ilmastovaikutukset ja pitää kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyinä. Ilmastoystävälliseen energiaan vaihtamisella sekä Saksan pääpaikkamme aurinkosähköjärjestelmässä tuotettu sähkö edesauttaa yrityksemme energiatehokkuuden parantamista ja CO2-päästöjen vähentämistä.

Kunnioitus, arvostus ja tasa-arvoisuus

Me arvostamme jokaista työntekijää, yrityskumppania ja jokaista asiakasta. Suvaitsevaisuus, totuudenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat peruspilareitamme ja meidän menestyksen, harmonian ja työn ilon perustana. Yrityksemme sisällä edistetään ja harjoitetaan avointa kommunikaatiota. Rameder huolehtii tasa-arvoisuudesta kansallisuudesta, uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai ihonväristä riippumatta, eikä millään tavalla hyväksytä minkäänlaista syrjintää.

Työntekijät

Rameder panostaa olemaan haluttu työnantaja, koska työntekijämme ovat arvokkainta pääomaamme. Työntekijöiden tyytyväisyyden lisäämiseksi suoritamme säännöllisin väliajoin anonyymejä työntekijätyytyväisyyden kyselyjä ja niiden tuloksia käytämme työympäristön parantamiseen.

Työntekijöillemme tarjoamme palkan lisäksi muita taloudellisia tukia. Joustavan työaikamallimallin avulla saavutamme työntekijöillemme hyvän työ-vapaa-aika-tasapainon. Kannustamme terveisiin elämäntapoihin ja tarjoamme työntekijöillemme tukea terveyden ylläpitoon normaalin työterveyshuollon lisäksi.

Rameder-konserni tarjoaa koulutusten, valmennuksen/mentoroinnin, työn kehittämisen (tehtävien vaativuuden lisäämisen) sekä jatko-/täydennyskoulutusten muodossa tapahtuvilla henkilöstön kehittämistoimenpiteillä työntekijöilleen mahdollisuuden uusiin perspektiiveihin työurallaan.

Toimittajasuhteet

Rameder-konsernin sisällä edistämme yrityksen vastuuta ja kestävää kehitystä myös toimitusketjuissamme. Tavoitteemme saavuttamiseksi työskentelemme tiiviissä yhteistyössä toimittajiemme ja yrityskumppaneidemme kanssa. Näemme velvollisuutenamme toimia ainoastaan yhteiskunnallisesti sellaisten toimittajien kanssa, jotka noudattavat ihmisarvoon, työntekijöiden oikeuksiin, lasten oikeuksiin, korruptioon, laatuun ja kestävän kehityksen logistiikkaan liittyviä vaatimuksiamme. Odotamme toimittajiltamme totuudenmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Luonnollisesti olemme myös itse velvollisia toimimaan samoin asiakkaitamme kohtaan.